Tālrunis: +371 20076860 - E-pasts: info@marketingabirojs.lv

Komanda Tava uzņēmuma izaugsmei

Attīstības un pārdošanas projektu vadītājs

Sekojot līdz tirgus attīstībai un izvērtējot uzņēmuma piedāvājumu, tiek meklēti jauni pārdošanas kanāli. Uzņēmums programmas koordinatoriem sagatavo un iesniedz visu nepieciešamo informāciju par saviem produktiem (precēm / pakalpojumiem), kuri šo informāciju nodod tālāk saviem sadarbības partneriem. Veiksmīga pārdošanas rezultāta sasniegšanas gadījumā, uzņēmums projektu vadītājam izmaksā komisiju, noteiktu procentu apmērā no darījuma summas, par kuru vienošanās panākta iepriekš.

Lai dotu pirmo impulsu vietējiem uzņēmējiem paātrināt savu izaugsmi, palīdzētu atrast jaunus sadarbības partnerus un nodrošinātu veiksmīgu un ilgstošu sadarbību, programmas ietvaros uzņēmumiem tiek izstrādāta attīstības stratēģija, iepriekš veicot tirgus izpēti attiecībā produktiem, kurus uzņēmums vēlas virzīt tirgū, kā arī tiek veikts darbs pie potenciālo sadarbības partneru apzināšanas.

Tāpat programmas dalībniekiem tiek nodrošināta iespēja apmeklēt tādu mācību centru kā “Biznesa Akadēmija”, “Biznesa Semināri”, “Lietvedības Mācību centrs”, “NLIC”, “Rīgas Psiholoģijas skola” u.c. seminārus. Semināru apmeklējums ļaus paplašināt uzņēmumu vadītāju un darbinieku zināšanas lietvedībā, mārketingā, pārdošanā, grāmatvedībā u.c.

Tātad:

 • Uzņēmuma attīstības plāna sagatavošana;

 • Jaunu klientu piesaistes plāna sagatavošana;

 • Uzņēmuma piedāvāto produktu (preču / pakalpojumu) pozicionējuma un cenu politikas izvērtējums;

 • Darbs pie jaunu klientu piesaistes, izmantojot 500 uzņēmumus – LUAC sadarbības partnerus un biedrus;

 • Darbs pie jaunu klientu piesaistes, izmantojot programmu “Biznesa Partneri”;

 • Darbs pie jaunu klientu piesaistes, izmantojot inovatīvo sistēmu “Pieteikums.lv”;

 • Darbs pie jaunu klientu piesaistes, izmantojot tiešās pārdošanas sistēmu “Klientu Centrāle”;

 • Iespēja apmeklēt biznesa un pārdošanas seminārus sadarbībā ar izglītības centriem “Biznesa Akadēmija” un Biznesa Semināri”, kā arī citus;

 • Informācijai. Par klientu piesaisti tiek aprēķināta komisija no darījuma summas, par kuru abas puses iepriekš vienojas.

  Pieteikties

  Mārketinga un reklāmas projektu vadītājs

  Pirms mārketinga komunikācijas plāna sastādīšanas un konkrētu aktivitāšu realizācijas, nepieciešams veikt tirgus izpēti, jo tikai precīzi nosakot mērķauditorijas vajadzības, vēlmes, izvērtējot konkurentu aktivitātes un izanalizējot tirgus attīstības virzienus, iespējams realizēt efektīvas mārketinga un sabiedrisko attiecību aktivitātes, kas sasniedz vēlamo rezultātu – ieguldīt līdzekļus mērķtiecīgi.

  “Mārketinga birojs” nodrošina uzņēmumam konsultācijas tirgus izpētes jomā, nosakot vēlamos pētījumu virzienus un jautājumus, uz kuriem jāatrod atbildes, kā arī plānojot un realizējot pētījumu, izmantojot kvalitatīvas vai kvantitatīvas pētīšanas metodes.

  Analizējot uzņēmuma šī brīža aktualitātes un nospraustos mērķus, projektu vadītājs sniedz atbalstu mārketinga komunikācijas plāna sastādīšanā, lai uz tā pamata realizētu mērķtiecīgas un efektīvākās aktivitātes. Tikai plānojot šīs aktivitātes, iespējams, vienlaikus paredzēt finansējuma sadalījumu ilgākam laika posmam un nesadalīt to nepārdomātām akcijām.

  Pēc mārketinga komunikācijas plāna jeb vispārējās uzņēmuma virzības plānošanas, tiek sastādīts arī aktivitāšu plāns, ko īstenojot iespējams sasniegt izvirzītos mērķus. Taktiskais risinājums ietver plaša spektra mārketinga, sabiedrisko attiecību, pārdošanas veicināšanas, reklāmas un komunikācijas aktivitātes.

  Konkurentu darbības monitorings un analīze – izvērtējot konkurentu darbības un komunikācijas paņēmienus, iespējams plānot sava uzņēmuma aktivitātes, kas izceltos uz kopējā fona, kā arī paaugstinātu uzņēmuma konkurētspēju.

  Konkurentu analīze ietver mediju un sociālo tīklu komunikācijas analīzi, uzmanību pievēršot paša uzņēmuma, kā arī trešo pušu komunikācijai, tās raksturam un tematikai.

  Publicitātes (reklāmrakstu u.c.) nodrošināšana medijos ne mazāk kā 360 EUR apmērā.

  Piedāvājumā ietilpst reklāmas rakstu, baneru un reklāmas karogu izgatavošana izvietošanai dažādu nozaru interneta medijos, piesaistot konkrēti segmentētas auditorijas uzmanību.

  Tātad:

 • Tirgus izpētes plāna sagatavošana;

 • Individuāla mārketinga aktivitāšu plāna sagatavošana;

 • Mediju u.c. reklāmas pakalpojumu sniedzēju iesūtīto piedāvājumu izvērtēšana;

 • Grafiskais dizains (offline, online) ieplānotajām reklāmas aktivitātēm;

 • Reklāmas publikāciju sagatavošana un izvietošanas nodrošināšana medijos.

  Pieteikties

  Sabiedrisko attiecību un sociālo tīklu komunikācijas projektu vadītājs

  Konkurentu darbības monitorings un analīze – izvērtējot konkurentu darbības un komunikācijas paņēmienus, iespējams plānot sava uzņēmuma aktivitātes, kas izceltos uz kopējā fona, kā arī paaugstinātu uzņēmuma konkurētspēju. Konkurentu analīze ietver mediju un sociālo tīklu komunikācijas analīzi, uzmanību pievēršot paša uzņēmuma, kā arī trešo pušu komunikācijai, tās raksturam un tematikai.

  Publicitātes veidošana – tematu inscenēšana, plānošana, ģenerēšana, preses relīžu sagatavošana, mediju informēšana – lai uzņēmumam veidotu pozitīvu tēlu, informatīvajā vidē regulāri jāparādās pozitīvai informācijai par konkrēto uzņēmumu. Lai to nodrošinātu, nepieciešams regulāri nodrošināt medijiem pamatotu informāciju. Projektu vadītāja pienākumos ietilpst ideju ģenerēšanu – par ko uzņēmums un tā pārstāvji var runāt, informēt medijus un sabiedrību – preses relīžu sagatavošanu, kā arī nodrošināšanu, lai tie nokļūtu medijos.

  Mediju attiecību veidošanas, sadarbības uzturēšana – ilgtermiņa attiecību veidošana ar konkrētiem mediju pārstāvjiem ļauj tūlītēji reaģēt krīžu situācijās, kā arī nodrošināt pozitīvāku un plašāku publicitāti ikdienišķu jautājumu atspoguļojumā.

  Uzņēmuma mājaslapa un sociālie tīkli šobrīd ir galvenie resursi, kuros cilvēks vai potenciālais sadarbības partneris, kas par uzņēmumu neko nezina, iegūst pirmo priekšstatu par kompāniju, kā arī izdara savu spriedumu – ar šo uzņēmumu ir vērts sadarboties vai nē. Tādēļ būtiski mājaslapā nodrošināt profesionālu un precīzi veidotu informāciju.

  Uzņēmuma tēla veidošana sociālajos tīklos. Regulāra komunikācija ar auditoriju.

  Šobrīd valda uzskats, ka ja uzņēmums nav pieejams sociālajos tīklos, tad tā nav vispār. Taču komunikācija sociālajos tīklos nenozīmē tikai reģistrēšanos un ieraksta izdarīšanu reizi mēnesī. Arī komunikācija sociālajos tīklos ir jāveido plānveidīgi un galvenais – regulāri. Lai to darītu profesionāli, tiek piedāvātas konsultācijas, kā arī atbalsts sociālo tīklu uzturēšanā, nodrošinot divvirzienu komunikāciju ar auditoriju.

  Tātad:

 • Sabiedrisko attiecību aktivitāšu plāna sastādīšana;

 • Konkurentu mārketinga / reklāmas / PR aktivitāšu monitoringa nodrošināšana;

 • Sociālo tīklu kontu apkalpošana, ja nepieciešams – biznesa profilu izveidošana soc. tīklos.

  Pieteikties

  Papildināt info

  Back to Top